Kliendi login: Corporate | Enterprise

Koolitus

Adaptive Planningu juurutamiseks ja kasutuselevõtuks on saadaval lai valik erinevaid koolitusi. Koolitused on kas:

  • individuaalsed
  • grupikoolitused või
  • veebikoolituste salvestused

Vastavalt kliendi erivajadustele viiakse läbi spetsiifilisi koolitusi, mis võivad väljuda standardse juurutuse ja kasutuse piiridest. Kõiki koolitusi on võimalik teostada veebiseminaridena ilma füüsiliselt kliendi juures viibimata.

Individuaalkoolitused

Individuaalkoolitused toimuvad jooksvalt juurutuse käigus ning selle käigus õpetatakse eelarvemudeli haldur kasutama kõiki Adaptive Planningu modelleerimisvõimalusi. Individuaalkoolituse käigus õpetatakse välja ka kliendipoolne Adaptive Planningu peakasutaja – administraator.

Grupikoolitused

Kui on vaja välja õpetada suurem hulk sarnaste tööülesannetega kasutajaid, siis kõige otstarbekam on seda teostada grupiviisiliselt kas klassikoolituse või veebiseminarina. Koostegutsemine motiveerib ja võimaldab lahendada probleemid ja vastata küsimustele, mis individuaalkoolituse või iseõppimise käigus ei ilmne.

Veebikoolituste salvestused

Juba praegu on saadaval lai valik inglisekeelseid veebikoolitusi. Eestikeelsed veebikoolitused lisanduvad vastavalt vajadusele. Veebikoolitused katavad kõiki olulisemaid Adaptive Planningu kasutusvaldkondi ning võimaldavad igal ajal ja igas kohas süveneda konkreetse temaatika või funktsionaalsuse olemusse.