Kliendi login: Corporate | Enterprise

Kasutajatugi

Meie eesmärk on, et juurutuse käigus omandaks kasutajad Adaptive Planningu alaseid teadmisi sel määral, et jooksva töö käigus vajadus täiendava klienditoe järele oleks minimaalne. Samas, praktilise töö käigus tekib ikka küsimusi või kerkib esile uusi probleeme.

Igapäevane klienditugi

Jooksvatele küsimustele vastamiseks on olemas Adaptive Planningu klienditugi. Tavateenuse raames saab kliendituge e-maili teel. Enterprise Editioni kasutajad ning vastava erikokkuleppe sõlminud kliendid saavad kasutada Preemium kliendituge, mis tagab suurema operatiivsuse ja lühemad reageerimisajad.

Täiendav koolitus ja konsultatsioon

Jooksva klienditoe raamest väljuvad probleemid nagu uute töötajate või täiendavate administraatorite koolitamine lahendatakse meie koolitusteenuste abil. Eelarve mudeli olulisel muutmisel või põhimõtteliselt uute mudelite väljatöötamise alase konsultatsiooni osas lepitakse tööde maht ja tähtajad eraldi kokku.