Kliendi login: Corporate | Enterprise

Eelarvete modelleerimine ja haldus

Lahenduse Adaptive Planning modelleerimiskeskkond võimaldab kasutajatel lihtsalt seadistada ning hallata keerulisi ja mitmemõõtlemelisi finantsmudeleid, sealhulgas omada piiramatul arvul erinevaid versioone eelarvetest ja plaanidest. Exceliga sarnane väljanägemine, graafiline töölehtede disainer ning mitmesugused haldusvõimalused lubavad kasutajatel kiirelt ja lihtsalt muuta lähteandmeid, lisada dimesnioone ning täpsustada eelarvestamiseks vajalikku organisatsiooni ülesehitust.

Tulemus:

 • Loo, muuda ja halda ilma IT osakonna abita mitmemõõtmelisi finantsmudeleid
 • Lõppkasutaja vajadustele kohandatud andmesisestustableid ilma tavapärase alleelarvete konsolideerimise peavaluta
 • Võimalda erinevaid andmekogumise viise
 • Lihtsusta arvutuskäike, kasutades olemasolevaid valemeid (näiteks amortisatsiooni arvutus)
 • Loo käituripõhiseid eelarveid suurema täpsuse ja terviklikkuse saavutamiseks
 • Tee kiireid muudatusi kasutades keskseid reegleid, suhtarve ja valemeid
 • Taga kogu ettevõttes terviklike ja omavahel kooskõlas olevate eelarvestamise lähtenäitajate kasutamine
 • Tsentraalselt seadistatavad kasutajaõigused
 • Halda ja võrdle omavahel eelarvete erinevaid versioone
 • Kasuta libisevat planeerimist ja teosta erinevate arengustsenaariumite võrdlevaid analüüse

Võimalused:

 • Struktuuriüksuste puu Loo ja muuda osakondi või eelarveüksusi. Muutused kajastuvad automaatselt bilansis, kasumiaruandes ja muudes raportites.
 • Eelarveartiklid Lisa ja muuda erinevat tüüpi eelarvekontosid, sealhulgas nii rahalisi kui koguselisi ning võtmenäitajaid (KPI).
 • Töölehed andmete sisestamiseks Kohanda töölehed vastavalt otstarbele. Vajadusel seadista kasutajakohased töölehed.
 • Kasutajakohane ligipääs Määra, kes ja millistele andmetele ligi pääseb, kindlustamaks, et info jõuab ainult õigete inimesteni.
 • Mitmemõõtmelised mudelid Loo ja halda keerulisi, mitmemõõtmelisi andmemudeleid, kasutades drag and drop töölehtede loomist, abitabeleid ning erinevaid summade jaotusi ajas.
 • Kulujaotuste modelleerimine Jaota kulude koondsummasid projektide, fondide, programmide jm lõikes.
 • Tsentraalsed käiturid ja valemid Sisesta tsentraalsed eeldused ja valemid. Halda eelarveartikleid kogu mudeli ulatuses.
 • Versioonide haldus Loo planeerimismudelitest piiramatul hulgal versioone, sealhulgas selliseid, millele ligipääs on ainult finantsosakonnal.
 • Automaatne integratsioon Impordi automaatselt finants-, personali jm andmeid raamatupidamistarkvarast, palga ja personaliprogrammist või muudest süsteemidest.
 • Ajalooliste andmete kasutus Impordi tegelikud andmed planeerimismudelisse, et võrrelda mõne kuu lõikes tegelikke tulemusi kombineerituna planeeritud andmetega.