Kliendi login: Corporate | Enterprise

Eelarved ja planeerimine

Tulemus:

 • Eelarvetsükli kestus väheneb kuni 70% või isegi rohkem
 • Andmete kogumine standardiseerub ja muutub lihtsamaks kogu organisatsioonis
 • Väheneb vigade arv ja suureneb andmete esitamise korrektsus. Seda kõike tabelite vaheliste seoste ning valemitega seotud probleemide puudumise või lihtsalt avastatavusega
 • Eelarvestada saab sagedamini, kasutades libisevat eelarvestamist. Lõpptulemusena saab koostada detailsemaid ja täiuslikumaid eelarveid
 • Erinevatele arengustsenaariumitele vastavaid eelarveid ( what-if analüüs ) on lihtne koostada
 • On ainult üks tõe versioon – see mis on eelarvesüsteemis
 • Otsused on kiiremad ja tuginevad faktidele
 • Suureneb allüksuste juhtide kaasatus ning koostöö eelarveprotsessis
 • Ühtlustuvad tegevuspõhimõtted kogu organisatsioonis
 • Suureneb finantsplaneerimise strateegiline tähtsuskogu organisatsiooni jaoks

Võimalused:

 • Lai valik planeerimisvahendeid Tööjõu- ja tegevuskulude, müügi ja investeeringute planeerimine. Omavahel dünaamiliselt lingitud bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne.
 • Võtmemõõdikud Finantsplaneerimine ei ole enam pelgalt bilansi ja kasumiaruande suhtarvude analüüs vaid kogu planeerimisprotsessi saab üles ehitada keerulise võtmemõõdikute süsteemi põhjal
 • Mitmemõõtmelised andmekogud Mitmemõõtmeliste andmete haldamiseks saab kasutada eelarveandmete ja arvutusmudelite andmekuupe. Andmete mõõtmed ehk dimensioonid võivad olla näiteks toode-tootegrupp, riik-regioon-maakond-müügimees, klient-kliendigrupp, sisekäive-väliskäive, omavahendid-võõrvahendid või mis iganes loetelu või hierarhiline liigitus, mis on kasutusel
 • Konfigureeritavad töölehed Alusandmete sisestamiseks ja haldamiseks on võimalik kasutada kasutaja enda poolt kujundatud veerujaotuse ning veergude andmetüüpidega töölehti
 • Automaatne konsolideerimine Allüksuse taseme arvandmed ja muutused konsolideeruvad üldisesse eelarvesse automaatselt, vältides vigaseid valemiviiteid ning andmete käsitsi kopeerimist.
 • Dünaamilised valemid Valemeid saab vajadusel sisestada ka otse andmesisestusväljadel nagu Excelis. Valemite koostamisel saab kasutada kõiki mudelis kirjeldatud andmeid, sealhulgas alameelarvete või keskselt ette antud eelarvekäiturite andmeid. Tsentraalselt hallatavad valemid annavad võimaluse lihtsalt kontrollida eelarve ülesehitust.
 • Detailandmete vaatamine Drill-down funktsionaalsuse abil on võimalik lihtsalt aru saada, millistest detailandmetest koosnevad summaarsed tulemused.
 • Eelarve märkmed Eelarvele saab lisada vabatekstilisi märkmeid ja kommentaare, et selgitada erinevaid algtingimusi, anda juhiseid või põhjendada sisestatud andmeid. Lisatud märkmetest ülevaadet saada on lihtne.
 • Töövoo haldus Allüksuste alleelarvete koostamist, täpsustamist ja kinnitamist saab täielikult hallata ühes süsteemis. Osakondade juhid ja nende ülemused esitavad täidetud eelarved kinnitamiseks, kuni kogu ettevõtte eelarve on heaks kiidetud.
 • Veebipõhine kasutajaliides Eelarvestamise, planeerimise ja aruannete analüüsiga saab tegeleda igal ajal ja igal pool, kus on kättesaadav internetiühendus. Uut arvutiriistvara, tarkvara ja täiendavat IT tuge pole vaja.