Kliendi login: Corporate | Enterprise

Aruanded ja näidikulauad

Lahenduse Adaptive Planning abil saab kasutaja analüüsida oma äriprotsesse põhjalikumalt, kui see on tavaliselt võimalik. Aruandedisainer võimaldab lihtsalt luua ja kasutada mitmemõõtmelisi aruandeid ja päringuid just sobival kujul. Võimaldades lihtsalt analüüsida tervikandmeid ja erinevaid stsenaariume, lubab Adaptive Planning teha juhtidel kiireid ja informeeritud otsuseid.

Tulemus:

 • Tänu kiiremini kättesaadavale infole on otsused kiired ja usaldusväärsed
 • Planeeritu ja tegeliku võrdlemine toote, regiooni, projekti kulude või näiteks osakondade kaupa võimaldab lihtsalt aru saada kasumlikkuse või kahjumlikkuse põhjustest
 • Võtmemõõdikute (KPI), graafikute, suhtarvude ja tabelite abil saab momentaalselt ülevaate olulistest näitajatest
 • Vajadusel on võimalik luua käigu pealt uusi aruandeid ja päringuid
 • Ajakohaste andmetega aruanded on reaalajas kättesaadavad
 • Kasutajad saavad ise luua endale vajalikud raportid
 • Aruannete või analüüside koostamiseks ei eole vaja IT spetsialisti või osakonda
 • Kõigil osalistel paraneb ülevaade ettevõtte tegevusest ja olukorrast
 • Eelarve ja aruandluse kohta kehtib ainult üks tõde
 • Saab võrrelda erinevaid eelarveversioone ja arengustsenaariumeid

Võimalused:

 • Drag and Drop Aruandedisainer Kasutajad saavad väga lihtsalt luua uusi keerulisi aruandeid. Validest menüüst vajalikud näitajad, paigutatakse need graafilisele aruandepõhjale, luuakse kujundus ning aruanne ongi töövalmis
 • Mitmedimensionaalsed aruanded Erinevate dimensioonide lõikes filtreeritud aruanded. Näiteks kulud projekti kohta piirkondade lõikes jne. Aruanded võivad olla privaatsed või neid saab teha nähtavaks ka teistele kasutajatele
 • Kohandatavad näidikulauad Erinevate allüksuste või valdkondade võtmemõõdikud, graafikud, suhtarvud ja tabelid on kõik kättesaadavad ühes kohas
 • Detailandmete analüüs Koondnäitajate aluseks olevaid detailandmeid saab lihtsalt vaadata, kasutades nn drill-down funktsionaalsust
 • Automaatne turvafiltreerimine Aruannete andmed filtreeritakse automaatselt sõltuvalt konkreetse kasutaja ligipääsuõigustest. Sama kujundust saab kasutada erinevatel juhtimistasanditel, kartmata seejuures piiratud ligipääsuga info lekkimist.
 • Eelarveversioonide võrdlused Tegelike, eelarvestatud ja planeeritud andmete võrdluseks on võimalik luua lai valik aruandeid. Erinevused saab välja tuua summana ja protsentuaalselt. Aruande ajahorisonti on võimalik seadistada ning andmeid on võimalik filtreeride erinevate planeerimisdimensioonide lõikes.
 • Aruannete formaadid Aruandeid saab väljastada HTML, PDF või Exceli formaadis.
 • Aruannete kättesaadavus Finantsosakonna poolt loodud aruanded on lihtsalt kättesaadavad kogu organisatsioonis
 • Aruannete haldus Aruanded on selgelt grupeeritud ja jagatavad erinevate kasutajate vahel